Αυτόματο

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Φλοτέρ Rule

Φλοτέρ για την ενεργοποίηση αντλιών με χρήση σε όλες τις τάσεις από 12 έως 32 βόλτ.

Φλοτέρ αυτόματο Shurflo

 

Φλοτέρ για την ενεργοποίηση αντλιών με χρήση και στα 12 και στα 24 βόλτ.

Δεν περιέχουν υδράργυρο.

Φλοτέρ αυτόματο TMC

Φλοτέρ για την ενεργοποίηση αντλιών με χρήση και στα 12 και στα 24 βολτ.

Δεν περιέχουν υδράργυρο.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

X