Ιμπέλερ

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Ιμπέλερ Jabsco


Ιμπέλερ της JABSCO για κινητήρες και για αντλίες κυκλωμάτων καθαρού θαλασσινού ή πόσιμου νερού.

Ιμπέλερ νεοπρενίου αντλίας GARONI

Ιμπέλερ νεοπρενίου για τις αντλίες GARONI. Κατάλληλο για κυκλώματα καθαρού θαλασσινού νερού. Διατίθενται για δύο τύπους άξονα, πολύσφινο και με πλευρά.

Ιμπέλερ νιτριλίου TMC

Ιμπέλερ νιτριλίου της TMC. Ενδείκνυται για χρήση σε σεντίνες όπου μπορεί να υπάρχουν λάδια και καύσιμα.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

X