Τρόμπες αέρος

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Τρόμπα αέρος BRAVO 12


Τρόμπα αέρος ηλεκτρική 12 και 220 βολτ για φουσκωτά βαρκάκια έως 5 μέτρα, θαλάσσια παιχνίδια, S.U.P κλπ. Με δυνατότητα αφαίρεσης αέρα.

Τρόμπα αέρος SCOPREGA 500

Τρόμπα αέρος ηλεκτρική 12 και 220 βολτ για φουσκωτά βαρκάκια έως 5 μέτρα, θαλάσσια παιχνίδια, S.U.P κλπ. Με δυνατότητα αφαίρεσης αέρα.

Τρόμπα αέρος SST12

Τρόμπα αέρος ηλεκτρική 12 και 220 βολτ για φουσκωτά βαρκάκια έως 5 μέτρα, θαλάσσια παιχνίδια, S.U.P κλπ.

Με δυνατότητα αφαίρεσης αέρα.

Τρόμπα αέρος μικρή φουσκωτών παιχνιδιών

Τρόμπα αέρος ηλεκτρική 12 και 220 βολτ για φουσκωτά βαρκάκια έως 5 μέτρα, θαλάσσια παιχνίδια, S.U.P κλπ. Με δυνατότητα αφαίρεσης αέρα.

Τρόμπα αέρος ποδός

Τρόμπα αέρος ποδός για φουσκωτά θαλάσσια παιχνίδια, στρώματα θαλάσσης κλπ.

Τρόμπα αέρος ποδός BRAVO 1

Τρόμπα αέρος για φουσκωτά θαλάσσια παιχνίδια, στρώματα θαλάσσης κλπ.

Τρόμπα αέρος χειρός διπλής ενεργείας

Τρόμπα αέρος για φουσκωτά θαλάσσια παιχνίδια, στρώματα θαλάσσης κλπ.

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

X