Χρώματα

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Αστάρι Velox Metal Primer


To Velox Metal Primer είναι αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για να προσκολλάται τέλεια σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Μια μόνο στρώση είναι αρκετή σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, καθώς περισσότερες θα εμποδίσουν την σωστή πρόσφυση.

Για την εφαρμογή δεν είναι αναγκαία η χρήση διαλυτικού.

Υφαλόχρωμα βυθόμετρου Eco

To ECO είναι ένα υφαλόχρωμα για τους εκπομπούς βυθομέτρων (μάτι). Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν με βάση το νερό.
Απαλλαγμένο από κάθε ένωση χαλκού που μπορεί εν δυνάμει να επηρεάσει και την λειτουργία του ίδιου του ματιού.
Προσκολλάται άριστα σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες, με την προϋπόθεση να μην έχει εφαρμοστεί πριν σε αυτές αστάρι.

Υφαλόχρωμα προπελών Velox Plus

To Velox Plus είναι ένα υφαλόχρωμα που αναπτύχθηκε ειδικά για την προστασία των προπελών, των αξόνων, των stern drives, τα πίσω πτερύγια και άλλα τμήματα όπου απαιτείται μεγαλύτερη πρόσφυση και αντίσταση στην τριβή. H χρήση της μουράβιας Velox Plus θα κρατήσει την προπέλα καθαρή, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση καυσίμου και θα ενισχύσει την απόδοση του σκάφους.

Για την εφαρμογή δεν είναι αναγκαία η χρήση διαλυτικού.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

X