Τροφοδοτικά VHF

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Τροφοδοτικό VHF GALAXY EBC 12V-12Α 7AL

Αυτόματος φορτιστής εφεδρικού (emergency) συσσωρευτή και μεταλλάκτης τροφοδοσίας του marine DSC VHF από τον κύριο στον εφεδρικό συσσωρευτή.

Ιδανικός για μικρά σκάφη που έχουν μόνο 12V ηλεκτρικό κύκλωμα.

Έτσι, εύκολα προσαρμόζονται και αυτά στις απαιτήσεις του GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) συστήματος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τροφοδοτικό VHF GALAXY EBC 24V-12Α 7AL

Ιδανικός για μικρά σκάφη που έχουν μόνο 24V ηλεκτρικό σύστημα. Έτσι, εύκολα προσαρμόζονται και αυτά στις απαιτήσεις του συστήματος GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αυτόματα φορτίζει και κατόπιν κρατάει φορτισμένο τον εφεδρικό (emergency) συσσωρευτή. Αν υπάρξει πρόβλημα στο κυρίως ηλεκτρικό σύστημα του σκάφους αυτόματα και αμέσως συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πομποδέκτη VHF κλπ για πολλές ώρες από το συσσωρευτή αυτόν. Έτσι επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη συνέχιση των τηλεπικοινωνιών για αναζήτηση βοήθειας κλπ.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

X