Ανόδια γείωσης

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

Ανόδιο γείωσης (με καλώδιο 6m) 00633

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επίσημο site της Tecnoseal πατώντας εδώ.

Ανόδιο γείωσης χαλκού πλάκα Ν0

Ανόδια για χρήση σε αλεξικέραυνα, προστασία ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επίσημο site της Tecnoseal πατώντας εδώ.

Ανόδιο γείωσης χαλκού πλάκα Ν1

Ανόδια για χρήση σε αλεξικέραυνα, προστασία ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επίσημο site της Tecnoseal πατώντας εδώ.

Ανόδιο γείωσης χαλκού πλάκα Ν2

Ανόδια για χρήση σε αλεξικέραυνα, προστασία ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επίσημο site της Tecnoseal πατώντας εδώ.

Ανόδιο γείωσης χαλκού στρογγυλό (φλάντζα)

Ανόδια για χρήση σε αλεξικέραυνα, προστασία ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επίσημο site της Tecnoseal πατώντας εδώ.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

X