Κουμπάσα - Διπαράλληλοι

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Διπαράλληλος

O διπαράλληλος χρησιμοποιείται για την χάραξη πορείας πάνω στους ναυτικούς χάρτες.

Μεταφέρουμε την πορεία του σκάφους με το διπαράλληλο μέσα στο ανεμολόγιο για να βρούμε τις μοίρες πλεύσης προς το σημείο προορισμού.

Διπαράλληλος γαλλικού τύπου


O διπαράλληλος χρησιμοποιείται για την χάραξη πορείας πάνω στους ναυτικούς χάρτες.

Μεταφέρουμε την πορεία του σκάφους με το διπαράλληλο μέσα στο ανεμολόγιο για να βρούμε τις μοίρες πλεύσης προς το σημείο προορισμού.

Κουμπάσο ίσιο O/X

Το κουμπάσο είναι ναυτικό όργανο που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των αποστάσεων στους ναυτικούς χάρτες.

Κουμπάσο Ω O/X

Το κουμπάσο είναι ναυτικό όργανο που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των αποστάσεων στους ναυτικούς χάρτες.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

X